Radionice – Tomica Šćavina

Radionice

Put kreativnosti

06. i 07. studenog 2021. održat ću on-line radionicu o pokretačkoj snazi kreativnosti. Kreativnost je naša esencijalna snaga. Što je manje prepreka na putu kojim kreativnost prirodno izvire iz nas, osjećamo se više živima, um nam spontano stvara nove poveznice i dolazi do rješenja do kojih inače ne bismo došli.

© 2021 Tomica Šćavina -